یادداشت
یادداشت/ نانومارکتینگ، نورومارکتینگ، ذهن کارآفرینان و میزگرد اعتبارسنجی

(پرویز درگی .... صفحه 2)
مدیرمسئول مجله‌ی توسعه مهندسی بازار و مدیرعامل TMBA
پنجاه‌ودومين شماره‌ي توسعه مهندسي بازار (سال دهم، آذر و دي ماه 1395) حاوي ميزگردها، گفت‌وگوها، و مقالات متعدد و متنوعي است در حوزه‌ي بازاريابي، استراتژي، نوروماركتينگ، نانوماركتينگ، تبليغات، قيمت‌گذاري، مذاكره، منابع انساني و توانمندسازي مديران اجرايي.
ميزگردها دو ميزگرد در اين شماره داريم: 1- ميزگرد اعتبارسنجي 2- ميزگرد چالشهاي مديران اجرايي • ميزگرد اعتبارسنجي در تداوم ميزگرد شماره‌ي گذشته (شماره‌ي پنجاه‌ويكم، مهر و آبان 1395) كه با عنوان "اعتبارسنجي" برگزار شد، ميزگرد اين شماره نيز به موضوع اعتبارسنجي اختصاص پيدا كرد. حاضران ميزگرد به موضوعات به صورت جزئي‌تر و ريزتر نيز پرداختند كه چرا "وصول مطالبات" در اقتصاد كنوني مي‌تواند شركتها را از بروز بحرانهاي نقدينگي نجات دهد. ديدگاههاي متنوع صاحبنظران از آن رو خواندني است كه در كمال شگفتي عنوان شد كه "واحد وصول مطالبات" ضروري نيست! و همين اقدام مي‌تواند شركتها را ياري بخشد كه تمام اقدامشان را به‌گونه‌اي به كار گيرند كه نيازي به اين واحد " -واحد وصول مطالبات- " نباشد؛ بدين ترتيب، فرهنگي شكل خواهد گرفت كه براي سازمانها و شركتها سودمند است.
• ميزگرد چالشهاي مديران اجرايي‌ ميزگرد "چالشهاي مديران اجرايي، مديريت نيروهاي جوان، و تعادل كار و زندگي" با حضور مديران شناخته‌شده‌ي جهاني برگزار شده است. براي مثال، مديرعامل شركتي كه در اين ميزگرد حضور دارد، 150 هزار كارمند و ميليونها مشتري دارد. اين مديرعامل تأكيد مي‌ورزد كه ياد گرفته است كمتر عقلاني و بيشتر احساسي رفتار كند. به گفته‌ي او، زماني كه بتوانيم به احساسات كاركنان خود توجه كنيم، عملاً محيطي پديد مي‌آيد كه كاركنان بتوانند نوآوري كنند.
مديرعامل ديگري كه كسب‌وكارش در 113 كشور جهان فعال است، با صراحت عنوان مي‌كند، وقتي افراد از واژه‌ي "فرهنگ" استفاده مي‌كنند، به آنها شك مي‌كند؛ چرا كه اين "واژه" سبب خواهد شد كه از زير بار كار و فعاليت اصلي بگريزند.
در اين ميزگرد، صحبت از تعادل كار و زندگي مي‌شود، و هر يك با صراحت، ديدگاههاي رايج در اين باره را مي‌دانند، ولي نمي‌توانند به آن عمل كنند. گفت‌وگوها دو گفت‌وگو در اين شماره داريم. گفت‌وگوها عبارتند از:
1- گفت‌وگو با مترجم كتاب ‌"ذهن كارآفرينان"
2- گفت‌وگو با مدير آژانس تبليغاتي استرابري فراگ
• گفت‌وگو با مترجم كتاب ذهن كارآفرينان
"ذهن كارآفرينان" عنوان كتابي است از كوين دي جانسون. اين كتاب در انتشارات بازاريابي چاپ و منتشر شده است. مطالعه‌ي آن را براي آنها كه علاقه‌مندند در "حوزه‌ي كارآفريني" كار كنند، و در اين حوزه فعالند، پيشنهاد مي‌كنم.
ديدگاههاي ساختارشكنانه و غيرمعمول اين كتاب مي‌تواند كسب‌وكارها را از ورشكستگي برهاند. به علاوه، سبب شود تا "كارآفرينان" با داشتن روِياهاي بزرگ، فعاليتهايشان را تحقق بخشند. به علاوه يادآور مي‌شود كه اقتصاد بد، يك فرصت عالي است براي آنها كه مي‌خواهند "كارآفرين" باشند و "كارآفرين" باقي بمانند.
• گفت‌وگو با مدير آژانس تبليغاتي استرابري فراگ‌
اسكات گودسان، مديرعامل آژانس تبليغاتي استرابري فراگ، اولين آژانس تبليغاتي جهان است كه روي "بازاريابي جنبش فرهنگي" كار مي‌كند. قطعاً در اين باره اطلاعات اندكي داريم و خواندن اين گفت‌وگو، مي‌تواند الهام‌بخش ديدگاههاي تازه‌اي باشد براي آنها كه تمايل دارند كه خلاقيت و نوآوري را چاشني فعاليتهايشان كنند.
استرابري فراگ، اسم گونه‌اي سمي و نادر از قورباغه‌اي است به رنگ آبي و قرمز كه در آمازون زندگي مي‌كند. اين نوع اسم‌گذاري، قطعاً رويكرد آژانس تبليغاتي را در اجراي پروژه‌هاي تبليغاتي تغيير اساسي خواهد داد.
به نظرم آنچه در ايران گاه مغفول مانده، عدم اطلاع از جنبشهاي فرهنگي است. چنين اطلاعي از اين آژانس تبليغاتي، و نوع فعاليتهاي آن، عملاً مي‌تواند به آژانسهاي تبليغاتي كه قرار است در ايران در آينده‌ي نزديك تأسيس شود، اين توانمندي را بدهد كه بدون نگراني از قدمت و سابقه‌ي آژانسهاي تبليغاتي، بتوانند به‌سرعت مشتريان بيشتري را مجذوب خود كنند؛ چرا كه درك خود را از "جنبشهاي فرهنگي" تقويت كرده‌اند‌
زبان بدن (Body Language) كانديداهاي رياست جمهوري امريكا‌
سرنوشت كانديداهاي رياست جمهوري امريكا معلوم شد. دونالد ترامپ بر هيلاري كلينتون پيروز شد. فارغ از اين سرنوشت، پيش از مشخص شدن نتيجه‌ي آرا، متخصصان زبان بدن(Body Language) ، با مهارت و ظرافت تام و تمام، هر يك از رفتارهاي غيركلامي اين دو كانديدا را زيرنظر گرفتند و بر پايه‌ي اين اطلاعات، بخوبي توانستند افكار، نيات، و ديدگاههاي كانديداهاي رياست‌جمهوري امريكا را آشكار و برملا سازند.
صفحات 18 تا 23 را بخوانيد تا ببينيد چگونه مي‌توان با استفاده از اين اطلاعات و رفتارهاي غيركلامي، شخصيت و منش افراد را در حال و آينده پيش‌بيني كرد.
براي مثال، در صفحه‌ي 19 مي‌خوانيد كه دونالد ترامپ زماني كه نمي‌توانست به سؤالي جواب بدهد و يا مي‌خواست مسير انتقادها را منحرف كند، خيلي راحت شانه‌هايش را بالا مي‌انداخت.
فارغ از اين دو كانديدا، مطالعه‌ي اين صفحات مي‌تواند به شما كمك كند كه در هنگام مذاكره، بهتر بتوانيد خودتان را معرفي كنيد، همچنين بر روي ميز مذاكره، بهتر بتوانيد طرف مقابل را ارزيابي كنيد.
نانوماركتينگ، نوروماركتينگ
"توسعه مهندسي بازار" با نگاهي به مطالعات نوين، چارچوبهاي تازه و مورد استفاده‌ي بازاريابي را جستجو كرده و بر اين پايه، صفحاتي را در مجله به آن اختصاص داده است. در اين شماره، دو موضوع داريم:
1- نانوماركتينگ
2- نوروماركتينگ
• نانوماركتينگ؛ كاربرد نانوايمپلنت‌ها در بازاريابي‌
به‌كارگيري ابزارهاي نانو در بازاريابي به‌عنوان تازه‌ترين نوع مطالعات در اين حوزه است كه "نانوماركتينگ" مي‌گويند. در شماره‌هاي پيشين در اين باره مطالبي درج شد. از جمله همكارانم، گفت‌وگوي اختصاصي داشتند با دكتر جيانلوئيجي گويدو، استاد نانوماركتينگ (شماره‌ي 51، سال دهم، مهر و آبان 1395).
"كاربرد نانوايمپلنت‌ها در بازاريابي" يك اقدام جسورانه از سوي مبتكران اين حوزه‌ي مطالعاتي است كه در آينده، چهره‌ي بازاريابي را درخشان‌تر ترسيم خواهد‌‌‌‌كرد. نانوايمپلنت‌ها علاوه بر رصد رفتار مصرف‌كنندگان به صورت پيوسته و غيرتهاجمي، مي‌تواند بر ارتقاي تواناييهاي كاركنان مانند تمركز، توجه و حافظه به‌كار رود.
• نوروماركتينگ؛ كاربرد ابزارهاي نوروساينس در بازاريابي به نظرم بيش از 5 سال است كه توسعه مهندسي بازار در اين حوزه‌ي مطالعاتي، مطالب فراواني را در مجله چاپ و منتشر كرده است كه مراجعه به آن مي‌تواند كاربردهاي ابزار نوروساينس را در بازاريابي، تبليغات، بسته‌بندي معرفي كند.
در اين شماره‌ي مجله، گزارشي داريم از ششمين كنفرانس بين‌المللي نوروماركتينگ كه فروردين‌ماه 1396 در لندن برگزار مي‌شود. مطالعه‌ي فهرست موضوعات اين كنفرانس بين‌المللي نشان مي‌دهد كه تا چه حد اين نوع از فعاليتها توانسته كسب‌وكارها را در جهان متقاعد كند كه از اين حوزه‌ي مطالعاتي، بهره‌برداري بيشتري كنند. به‌عنوان مثال، نوروماركتينگ در خرده‌فروشيها، پيش‌بيني ميزان واكنش بازار به تبليغات تلويزيوني، ارزيابي طراحي بسته‌بندي چاي با كمك FMRI و...
موضوعات متنوع ساير صفحات مجله در حوزه‌هاي متنوع و متفاوتي است، از جمله استراتژي، قيمت‌گذاري، شيوه‌ي مذاكره با مجارستاني‌ها، تبليغات خلاق، بسته‌بندي خلاق، پرسشنامه، بسته‌بندي فريبكارانه، بازار اخبار، تازه‌ترين كتابهاي بازاريابي، تبليغات، و فروش.
علاقه‌مندم پيشنهاد كنم كه فيلم آموزش بازاريابي دانشگاه هاروارد اين شماره از مجله را ببينيد با عنوان " توانمندسازي مديران اجرايي" كه در صفحات 60 و 61 شرح آن آمده است.
فيلم آموزش بازاريابي دانشگاه هاروارد بنا به روال سالها، در هر شماره از مجله، يك فيلم آموزش بازاريابي از دانشگاه هاروارد ضميمه‌ي مجله است كه به زبان اصلي است و با زيرنويس فارسي توليد و تكثير شده است.
اين فيلم براي مشتركان رايگان است. علاقه‌مندان نيز مي‌توانند اين فيلم را با قيمت 2 هزار تومان خريداري كنند. كافي است با شماره تلفن 71 و 66408251 تماس بگيريد و سفارش بدهيد. يا به نشاني اينترنتي www.MarketingShop.ir مراجعه كنيد.
"توانمندسازي مديران اجرايي" موضوع اين فيلم است. اين فيلم به سهولت نقش دستيار مدير اجرايي را تعريف مي‌كند و حضورش را براي سازمانها، پرسود و پرمنفعت مي‌داند. مديراني كه علاقه‌مندند درآمد سازمان خود را افزايش دهند، بهتر است اين توصيه‌ها را براي انتخاب دستيار مدير اجرايي به‌كار گيرند.‌

اخبار بازاريابي/
بازار خبر..................... صفحه 4

• صدسال پیش مشتریان سینزبری برای کریسمس چه می‌خریدند؟
• 1200 پوند، پاداش کارکنان وفادار در ایکیا
• برکناری مدیراجرایی کوکاکولا
• توسعه‌ی بخش غذایی استارباکس
• شارژ تلفن همراه در کالوین‌کلین
• نستله شکر جادویی می‌سازد
• ربات خوشامدگوی پیتزا هات، و گارسونهای رباتی
• ارائه‌‌ی برنامه‌ی آموزش الکترونیک برای کارمندان پپسی
• مایکروسافت، لینکداین را خرید
• کاهش تعداد هواداران کوکاکولا و پپسی در میان نسل جدید
• تبلیغ تعاملی بی‌‌ام‌دبلیو، انقلابی عظیم در تبلیغات تلویزیونی
• سرمایه‌گذاری ایکیا در شرکتهای بازیافتی و حافظت از جنگلها
• تولید کفش ورزشی با پرینتر سه‌بُعدی در ریباک
• "داستانهای تاکوبل" در یوتیوب
• تأثیر کم شدن تعداد خودروهای پارک‌شده در پارکینگ مال‌ها بر اپل
• مدیرعامل رستوران CKE، گزینه‌ی انتخابی ترامپ برای وزارت کار امریکا
ک اینک (Ink)، مجله‌ی داخلی پرواز هواپیمایی قطر را تولید می‌کند
• آمازون خبر افتتاح 2000 فروشگاه خواروبارفروشی را رد کرد
• کارگر تسکو موی سر خود را وسط فروشگاه تراشید
• همکاری لگو و آئودی در ساعت بیست‌وپنجم
• کناره‌گیری هوارد شولتز از ریاست استارباکس
• تحویل رایگان موادغذایی در وال‌مارت
• عرضه‌ی برند جدید در پپسی با بسته‌بندی جذاب
• وال‌مارت ده‌هزار شغل جدید در مکزیک ایجاد می‌کند
• استارباکس در پنج سال آینده، 12 هزار شعبه‌ی جدید افتتاح می‌کند
• مک‌دونالد شعبه‌های خود را در آسیا کاهش می‌دهد
• مرخصی زایمان برای کارکنان ایکیا در امریکا

میزگرد/
اعتبارسنجی در شرکتهای پخش و توزیع ایران

(احمد آخوندی ـ محسن جاویدمؤید...................صفحه 10)
چکیده: در تداوم میزگرد پیشین، میزگرد این شماره نیز با عنوان اعتبارسنجی در شرکتهای پخش و توزیع ایران برگزار شد.
صاحبنظران حاضر در این میزگرد، عمدتاً با نگاه عملیاتی با این موضوع و ابعاد آن پرداختند. از جمله مباحث جالب این میزگرد آن بود که واحد وصول مطالبات واحد حقوقی را توسعه ندهیم. اگر بتوانیم فرهنگ اعتبارسنجی را انجام دهیم، دیگر نیازی به این واحدها نداریم.
نگرشی مطرح شد که بر پایه‌ی دانش داده‌کاوی می‌توانیم اطلاعات فراوانی را از منابع مختلف به‌دست آوریم و در نهایت به یک عدد و امتیاز دست می‌یابیم که معرف اعتبار شخص است. سایر دیدگاهها و مباحث را در این میزگرد خواندنی جستجو کنید که مجموعه‌ی وسیعی از موضوعات اجرایی را برای شرکتها در بر دارد.

زبان بدن/
زبان بدن، مچ هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ را گرفت!

(زهرا جورابلو...................صفحه 18) چکیده: دونالد ترامپ پیروز می‌شود یا هیلاری کلینتون؟ پاسخ این پرسش را متخصصان زبان بدن (Body Language) به شیوه‌ای دیگر در معرض افکار عمومی قرار دادند.
اکنون حاصل کوششهای هوشمندانه‌ی این متخصصان را بخوانید که پیش از پیروزی دونالد ترامپ بر هیلاری کلینتون، عنوان کردند و در رسانه‌های گروهی یا نشریات به اطلاع عموم رساندند.
زبان بدن از نگاه این متخصصان، ناگفته‌های بسیاری درباره‌ی افراد خواهد داد، و از مکنونات قلبی آنها پرده برخواهد داشت.
خواهید پرسید چگونه؟ متن حاضر را بخوانید تا با برخی حقایق ر این باره آشنا شوید.

میزگرد/
چالشهای مدیران اجرایی، مدیریت نیروهای جوان و تعادل کار و زندگی

(سرویس بین‌الملل...................صفحه 24)
چکیده: امروزه مدیران اجرایی با چالشهای بسیاری دسته‌وپنجه نرم می‌کنند. بخشی از این چالشها مربوط به تعاملات درون سازمان است و بخش دیگر نیز ریشه در فشارهای بیرونی و رقابت در بازار دارد.
پرورش و تقویت استعدادهای کارکنان، حفظ نیروهای مستعد، مدیریت نیروهای جوان، کاهش دوران فعالیت مدیران اجرایی، مدیریت نیروهای جوان، و تعادل میان کار و زندگی برخی از چالشهایی هستند که در این میزگرد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.
لارس سورنسن، مدیراجرایی نوانوردیسک، مارتین سورل، مدیر اجرایی شرکت دابلیو پی‌پی، و پابلو ایسلا، مدیراجرایی شرکت ایندتیکس، مدیران برجسته‌ای هستند که هاروارد بیزنس ریویو برای این میزگرد انتخاب کرده است.
این میزگرد از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد و سورنسن از دانمارک، سورل از سیسیل در ایتالیا، و ایسلا از اسپانیا در آن شرکت کردند.

استراتژی/
چگونه یک برنامه‌ی استراتژی واقعی در کلاس جهانی داشته باشیم؟

(امین علیرضائی...................صفحه 28)
چکیده: برنامه‌ی استراتژی نیاز مبرم سازمانهاست. با وجود این، سازمانها در عین داشتن برنامه‌ی استراتژی، در میانه‌ی راه برنامه را رها می‌کنند، چون کارآمد و مؤثر نیست.
برنامه‌ی استراتژی اگر مطابق با روشهای مؤثر و به گفته‌ی این اثر، "کلاس جهانی" تدوین شود، سازمان را نجات می‌دهد، و کارآیی آن را افزایش خواهد داد. برای آنکه برنامه‌ی استراتژی واقعی در کلاس جهانی داشته باشیم، باید 5 قانون را اجرا کنیم که در این اثر به آن پرداخته شده است.

نانومارکتینگ/
کاربرد نانوایمپلنت‌ها برای مدیران بازاریابی

(دکتر سیداحسان گلپرور...................صفحه 32)
چکیده: چگونه می‌توان عملکرد مدیران اجرایی بویژه مدیران بازاریابی و فروش را ارتقا بخشید؟
"نانومارکتینگ"، تازه‌ترین پاسخ به این پرسش قدیمی است. نانومارکتینگ، حوزه‌ی مطالعاتی نوپا در جهان است که تعداد مقالات علمی موجود در این باره فوق‌العاده اندک است و هنوز کتاب مستقلی در این باره نداریم!
با وجود این تنگناها و محدودیتها، سالهاست متخصصان با به‌کارگیری ابزارهای خاص و کاشت آن در بدن انسان، به دستاوردهای تازه‌ای رسیده‌اند.
اکنون متخصصان با همین نگاه می‌کوشند با به‌کارگیری نانوایمپلنت‌ها، عملکرد مغزی مدیران اجرایی و مدیران بازاریابی و فروش را افزایش دهند.
چگونه؟ جواب را در مطالعه‌ی این اثر جویا شوید.

تبلیغات خلاق/
تبلیغات خلاقانه و نوآور

(سمیه عظیمی...................صفحه 34)
چکیده: "کریسمس" و "زمستان" دو مناسبت هستند که شرکتهای بزرگ، تبلیغات خود را به آن گره زده و پیوند داده‌اند.
اگر می‌خواهید بدانید که تویوتا، آئودی، مرسدس بنز، نایک، و... چگونه از این دو مناسبت بهره‌برداری کردند تا نزد مخاطبان، محبوب شوند، این صفحات را ببینید. همچنین ببینید که از بابانوئل چگونه برای محصولات لاغری استفاده کردند، یا در حالت پرتاب هدایا در قامت یک بسکتبالیست او را به تصویر کشیده‌اند.

تبلیغات/
در گفت‌وگو با مدیرعامل آژانس تبلیغاتی استرابری فراگ
چگونه آژانسهای تبلیغاتی را اداره کنیم؟

(رامین یوسف‌پور...................صفحه 36)
چکیده: آژانس تبلیغاتی و بازاریابی استرابری فراگ (StrawverryFrag) را کارین دراکنبرگ (Karin Drakenberg) و اسکات گودسان (Scott goodson) در سال 1999 در آمستردام تأسیس کردند؛ اولین آژانس بازاریابی جنبشی که به‌طور اتصاصی روی بازاریابی جنبشی فرهنگی کار می‌کند.
اسکات گودسان، استراتژیست بازاریاابی، مدیر خلاقیت، و مدیراجرایی تبلیغاتی خبره‌ای است. وی خالق نوع جدیدی از بازاریابیبا عنوان "بازاریابی جنبشی" (Movement marketing) یا بازاریابی جنبشی فرهنگی (Cultural movement marketing) است. مجله‌ی تایمز او را اینگونه تعریف کرده اسهت: "رهبر نسل جدید سازندگان تبلیغات مجازی که از اینترنت برای معکوس کردن رابطه‌ی بین بازاریابان و آژانسهای تبلیغاتی استفاده می‌کند." گودسان با برندهای بازرگانی نظیر پپسی، گوگل، هینکن و استارباکس کار کرده است. وی همچنین نویسنده‌ی کتاب پرفروش "طغیان" (Uprising) است.
بازاریابی جنبشی مدلی از بازاریابی است که با ایده‌ای که در فرهنگی مطرح شده است و بر سر زبانها افتاده آغاز می‌شود، نه صرفاً با خود محصول.
در این بازاریابی به جای اینکه تمرکز روی "فرد" باشد، روی "گروه" است و به جای اینکه مردم را قانع کنیم تا حرفمان را باور کنند به درک و هدف قرار دادن چیزی پرداخته می‌شود که مردم به آن باور دارند. همچنین به جای اینکه درباره‌ی فروش باشد، درباره‌ی به‌اشتراک‌گذاری است. در مدل بازاریابی جنبشی، تبلیغ‌کنندگان باید دست از تعریف کردن از خود بردارند و در عوض وارد گفت‌وگویی شوند که درباره‌ی "هر چیزی" است، بجز خود محصول.
در ادامه گفت‌وگویی را با اسکات گودسان می‌خوانید.

گفت‌وگو (کارآفرینی)/
گفت‌وگو با الهام کیان‌مهر، مترجم کتاب ذهن کارآفرینان

(گروه خبرنگاران...................صفحه 40)
چکیده: "ذهن کارآفرینان" عنوان کتابی است از کوین دی‌جانسون و با ترجمه‌ی الهام کیان‌مهر، و هاجر معیری‌فرد. انتشارات بازاریابی این کتاب را در سال 1394 با 312 صفحه به قیمت 25 هزار تومان چاپ و منتشر کرد.
برای اطلاع بیشتر از این کتاب کاربردی، گفت‌وگویی داریم با الهام کیان مهر، مدر دانشگاه، و دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی. الهام کیان‌مهر پیش از این کتاب ترجمه‌ای دیگری را در همین انتشارات ـ بازاریابی ـ با عنوان استراتژیهای بازاریابی مشتری‌مدار به چاپ رسانده است با همکاری خانم هاجر معیری‌فرد.
گفت‌وگوی حاضر در خصوص ذهن و نگرش کارآفرینان است، همچنین درباره‌ی وضعیت جامعه‌ی ما به لحاظ کارآفرینی و دلایل و موانعی که پیش روی کارآفرینان است. افزون بر آن، از عواملی نام می‌برد که اگرچه به نظر عامه‌ی مردم از کاستیها و نقاط ضعف برخی کارآفرینان است، اما در جای خود نیروی انگیزاننده‌ای است تا همچنان پشتکار و شکیبایی پیشه کنند و تدابیر خود را به‌کار اندازند. ساختارشکنی‌های این کتاب ـ ذهن کارآفرینان ـ بخشی از پرسشهای این گفت‌وگو بود که بالاخره آیا با شعار همیشگی "تعادل کار و خانواده، کار و زندگی، کار و تفریح"، کارآفرینان راه به جایی می‌برند یا خیر؟ که پاسخ این بود، هرگز. ویژگی کارآفرینی انعطاف‌پذیری در اولویتهاست و جهت دستیابی به موفقیت، کارآفرینی باید اولویت را به "کار" بدهد. دلایل این ترجیح بخشیدن به کار، و سایر پرسش و پاسخها را در این گفت‌وگو بخوانید.

شرکتها/
آنچه در اپل خوب است، و در شرکتهای دیگر فاجعه

(مرکز مطالعات بازاریابی ایران ...................صفحه 44)
چکیده: شرکت اپل، سازوکار مشخصی برای خودش دارد که باعث پیشرفت و درآمدزایی است.
مدیر بازاریابی پیشین این شرکت، سالها بعد شرکتی برای خودش تأسیس کرد و کوشید آنچه را در اپل آموخته بود، به‌کار گیرد. نتیجه، فاجعه‌آمیز بود و خسارت‌بار.
اگر علاقه‌مندید بیشتر بدانید، این مقاله بخوبی این فاجعه را تشریح می‌کند، که آنچه در شرکتی مطلوب است، می‌تواند عامل تخریب شرکتی دیگر شود.

قیمت‌گذاری/
4 راه برای افزایش قیمت که مشتریان می‌پذیرند

(حمید کلامی ...................صفحه 46)
چکیده: "افزایش قیمت" گاه ضروری است و اجتناب‌ناپذیر. با وجود این، بدون سیاستگذاری صحیح، مشتریان این "افزایش قیمت" را نمی‌پذیرند. عدم پذیرش از سوی مشتریان، می‌تواند آسیبهای جدّی به شرکت، برند، و محصول بزند و آنها را برانگیزد تا به سراغ رقبا بروند.
از این رو، برای افزایش قمت، باید تدابیر چندوجهی اندیشید. مرکز ثقل این تدابیر، داشتن درک دقیق از "مشتری" است. افزون بر آن باید اقتضائات متعدد را نظیر شرایط اقتصادی سنجید.
"راهبردهای مشتری‌محخور برای افزایش قیمتها" سالهاست آزمون خود را پس داده هاست. با استفاده از این راهبردها، می‌توان هم قیمتها را افزایش داد، و هم همچنان مشتریان را برای خرید محصول برانگیخت، افزون بر آنکه میزان وفاداری مشتری به برند نیز محفوظ باقی خواهد مامند.
این همه را در این اثر جستجو کنید که 4 اهرم برای افزایش قیمت را معرفی می‌کند.

نورومارکتینگ/
ششمین کنفرانس بین‌المللی نورومارکتینگ

(منیره محسنی‌فر...................صفحه 48)
چکیده: برگزاری ششمین کنفرانس بین‌المللی نورومارکتینگ به‌عنوان یک رویداد در حوزه‌ی کاربردهای علوم نوین در بازاریابی قابل تأمل است.
هدفهای این کنفرانس، فهرست موضوعاتی که این کنفرانس در جستجوی آن است، بویژه نام سخنران اصلی را در این گزارش کوتاه بخوانید.

پرسشنامه/
چقدر خلاق هستید؟

(ارغوان راد...................صفحه 50)
چکیده: بسیاری از افراد، به موضوع خلاقیت، به‌عنوان موضوعی ذاتی و نه اکتسابی می‌نگرد، حال آنکه برخی مهارتهیا خلاق بودن، اکتسابی و قابل پرورش است.
این پرسشنامه‌ی 16 سؤالی، میزان خلاقیت شما را در هر حرفه‌ای که هستید معین خواهد کرد.
در ادامه نیز با برشمردن 5 مؤلفه‌ی اصلی خلاقیت و تعیین سؤالات مرتبط به آنها در پرسشها، راهکارهایی ساده اما کاربردی برای افزایش خلاقیت پیش رویتان قرار می‌دهد.
کافی است در مدت زمانی اندک در حدود 10 دقیقه، به پرسشها با دقت، و به دور از نگرانی پاسخ دهید و در انتها، نمرات کسب شده را با یکدیگر جمع بزنید.

بسته‌بندی /
عکس‌العمل مصرف‌کنندگان به بسته‌بندی فریبکارانه

(حمید کلامی...................صفحه 54)
چکیده: محصولات تندمصرف نظیر اسنک‌ها، برای آنکه قیمت را ثابت نگه دارند، از بسته‌بندی متفاوت‌تری استفاده می‌کنند. نوع بسته‌بندیها حجیم است، که اصطلاحاً "هوا" فضای آن را اشغال کرده است به همراه محصول موردنظر.
این نوع از بسته‌بندیها، خریدار را فریب می‌دهد. بسته‌بندیهای فریبکارانه دو نوع است: الف) شخص در زمان خرید فریب می‌خورد، ب) شخص در زمان مصرف فریب می‌خورد.
کدامیک آسیب‌زاتر است؟ شخص پس از آگاهی، آیا محصول را نمی‌خرد؟ به رند محصول بدبین می‌شود؟ از شرکت مزبور دلخور می‌شود؟ کدامیک؟

بسته‌بندی خلاق/
بسته‌بندی خلاقانه و نوآور

(مهدیه خوشبخت...................صفحه 56)
چکیده: هنر بسته‌بندی میوه،حبوبات، چای، شیرموز، روغن زیتون را در همین صفحات ببینید. به‌علاوه، هنر بسته‌بندی ابزارآلات، ماسک صورت، را نیز ملاحظه کنید. قطعاً انگیزه‌بخشند که خلاقیت خود را تقویت کنید تا بتوانید مشتریان را در تله‌ی فروش خودتان بیندازید!

مذاکره (موردکاوی)/
تأثیر موسیقی بر مدت زمان انتظار درک‌شدهمذاکره با مجارستانی‌ها

(ابراهیم زارع‌پور...................صفحه 58)
چکیده: مجارستان پس از 27 سال، با دست پر وارد تهران شد. نخست‌وزیر این کشور در رأس هیأتی به همراه پنج وزیر کابینه‌اش، به دیدار مقامات ایرانی شتافتند.
علاقه‌مندی مجارستان برای برقراری روابط و مناسبات تجاری در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی و هسته‌ای است. چنین رویدادی، عملاً بازرگانان ایرانی را برخواهد انگیخت تا سطح روابط تجاری خود را با مجارستان افزایش دهند. چگونه می‌توان این روابط را ایجاد و تداوم بخشید؟ آشنایی با این کشور، آشنایی با رسم و رسوم مردمان این کشور، بخشی از اطلاعاتی است که بازرگانان ایرانی را برای حضور در پشت میز مذاکره ترغیب خواهد کرد. این اطلاعات را در همین اثر پیش روی بخوانید.

فیلمهای بازاریابی و فروش/
تازه‌ترین کتابهای بازاریابی، تبلیغات، و فروش

................................................صفحه 62
• مدیریت فروش فروشگاهی
• مدیریت بازاریابی
• برندینگ دیجیتال
• بازاریابی گردشگری و مهمان‌نوازی
• برندسازی در بخش عمومی
• سه قانون عملکرد برای بهینه‌سازی کارآیی
• اتو برند
• مثلث رهبری در سازمان
• انگیزه
• بازاریابی رسانه‌های اجتماعی
• آدمهای سمی
• رضایت‌مندی در کسب‌وکار
• حس مشتری
• برندینگ شخصی آنلاین

فيلم آموزشي دانشگاه هاروارد (همراه با زيرنويس فارسي) و فرم اشتراك دوماهنامه «توسعه مهندسي بازار»
................................................صفحه 64 • عنوان و موضوع فیلم آموزشی این شماره: توانمندسازی مدیران اجرایی ملبا دانکن؛ نویسنده و مدیرگروه مشاوره‌ی دانکن