فیلمهای آموزش بازاریابی هاروارد

میزگرد این شماره: آسیب شناسی بازاریابی ایران

 

شرکت کنندگان در این شماره:

دکتر میراحمد امیرشاهی

دکتر احمد روستا

دکتر حسن قاسمی

دکتر عبدالحمید ابراهیمی

دکتر وحید ناصحی فر

فایل صوتی میزگرد / گفتگو :
فایل صوتی میزگرد این شماره دردست آماده سازی است.
چکیده مجله :

يادداشت مدير مسئول
توسعه مهندسي بازار ؛ نويدها ، راهكارها
پرويز درگي  ................ ص 3


ميزگرد
آسيب شناسي بازاريابي ايران

تهيه و تنظيم : احمد آخوندي ، محسن جاويدمؤيد ..............  ص 4

 

هفت فرمان نجات شركتها از انحلال
گرد آوري : مجيد اميرشاهي ...........  ص 11

 

مدل كاربردي تبليغات از طريق SMS
دكتر محمود محمديان ، مجتبي محمديان ...................  ص 14
سرويس پيام كوتاه يا SMS ، يكي از تكنولوژيهاي نوين ارتباطي است كه در دنياي تبليغات براي برقراري ارتباط با مخاطبان از آن بهره گرفته مي شود . در دهه ي 1950 كه تلفن همراه به جامعه ي جهاني معرفي شد و از سال 1992 كه اولين پيام ارسالي در قالب SMS ارسال شد ، كمتر كسي فكر استفاده از اين تكنولوژي را در فعاليتهاي بازاريابي شركتها مي كرد . اما گذر زمان نشان دهنده به كارگيري اين تكنولوژي در عرصه ي بازاريابي و تبليغات بود . در اين مقاله به عنوان مدخل موضوع ضمن بيان مقدمه و تاريخچه اي از اين تكنولوژي ، به بررسي نقاط قوت ، ضعف و بررسي مشخصات عمومي SMS كه به دست اندركاران تبليغات امكان به كارگيري صحيح آن را مي دهد ، پرداخته شده است و در ادامه مقايسه اي بين SMS و ديگر رسانه هاي تبليغات صورت گرفته است ...
کليدواژگان: تبليغات ، سرويس پيام كوتاه ( SMS ) ، تبليغات از طريق SMS

 

چگونگي كاركرد مشوقهاي خريد در فضاي رقابتي
نيما شاداب مهر .................  ص 20

 

ضرورت اقدام بر مبناي طرح بازاريابي
حميدرضا كاوه ئي ................  ص 24

 

چرا مشتري به حرف شما گوش نمي كند
شيرين مددي يكتا ................... 
ص 26

 

مديريت توزيع در بازارهاي مصرفي با نگرش بازار ايران

پرویز درگی ..............ص 28
توزيع ، رساندن محصول مناسب در زمان مناسب و مكان مناسب به مشتريان هدف است . توزيع يكي از اركان اساسي ابزارهاي بازاريابي است كه به همراه عوامل ديگري چون محصول ، قيمت و ارتباطات در جهت متقاعد ساختن مشتريان به كار گرفته مي شود . توزيع مؤثر مي تواند مزيت رقابتي شركت شما نسبت به رقبا باشد ، در اين مقاله ضمن ارائه ادبيات تحقيق از منابع مختلف در خصوص مبحث توزيع ، به وظايف واسطه هاي كانال توزيع در قبال عرضه كنندگان و مشتريان پرداخته شده ساختار كانالهاي توزيع مورد برري قرار گرفته ، به انواع ارتباط بين توليد كننده و مشتري اشاره شده است ...

 

ناهنجاري تبليغات تلويزيوني ايران

سعيد ميرشاهي  ................. ص 37

 

هميشه حق با مشتري است ، چون كيف پول در جيب اوست

دكتر رضا اكبري اصل  .................. ص 40

 

بازار خبر ص 42

 

بازار كتاب ص 46