فیلمهای آموزش بازاریابی هاروارد

گفتگوی این شماره:

چالشهای بازاریابی در ایران و جهان؛ تهدیدها، فرصتها و راهکارها

 

فایل صوتی میزگرد / گفتگو :
فایل صوتی میزگرد این شماره دردست آماده سازی است.
چکیده مجله :

::‌ سر مقاله / مديريت بنگاههاي اقتصادي ايران در شرايط ركود اقتصاد جهاني
پرویز درگی   ص 2
از آنجايي كه اقتصاد ايران نيز بخشي از اقتصاد جهاني است، در اين نوشتار سعي داريم ضمن ريشه يابي و تفسير تأثير بحران بر اقتصاد ايران، راهكارهايي را براي مديريت در اين شرايط به بنگاههاي اقتصادي پيشنهاد كنيم.
نخست سه موضوع الف- ريشه هاي بحران ب- سناريوهاي مختلف پيش رو ج- تصويري از شرايط پيش روي بنگاههاي اقتصادي تشريح خواهد شد و سپس 20 نكته ي كليدي ارائه شده است كه چگونه مؤسسات شركتها، بنگاهها در اين روزهاي بحران عمل كنند تا همچنان باقي و پايدار بمانند و از اين فرصتها، بيشترين سودآوري را كسب كنند. نخستين نكته ....

::‌ اخبار بازاريابي
بازار خبر ص 6
3 صفحه ي اخبار بازاريابي به فعاليتهاي آموزشي، مشاوره، تحقيقات بازار و انتشارات TMBA مي پردازد كه به سازمانها و بانكها و مؤسسات اقتصادي، خدماتي ارائه داده است نظير پروژه هاي تحقيقات بازار براي بانك اقتصاد نوين، بيمه سامان يا مشاوره به شركتهايي نظير بستني ميهن، يا سمينارهاي آموزشي كه TMBA در كيش، يزد، كرمان، گيلان و...
3 صفحه ي اخبار بازاريابي به شركتهاي بزرگ جهان مي پردازد نظير وال مارت، مك دونالد، نيسان، پاناسونيك، .... كه اكنون براي بازاريابي و فروش خود چه شيوه هايي را اجرا مي كنند

::‌ گفتگو/
چالشهاي بازاريابي در ايران و جهان؛ تهديدها، فرصتها، و راهكارها
دكتر محمد حقیقی    ص 12

در اين گفتگو، نخست از شش چالش عمده سخن رفت. سپس جهاني شدن يا جهاني سازي مورد توجه قرار گرفت و در اين باره دكتر حقيقي، هم از فرصتها و هم از تهديدها گفت.
كاهش قيمتها، موضوع نقش چين و تأثير آن را در بازاريابي ايران و شركتها به دنبال داشت و در نهايت تورم، ركود، و سهم مخرب آن در فعاليتهاي اقتصادي بويژه بازاريابي، در اين بحث به تفصيل تشريح شد؛ در نهايت به انجمن علمي بازاريابي ايران اشاره شد و فعاليتهايي كه انجمن براي ارتقاي علمي بازاريابي ايران به عنوان مسئوليت حرفه اي بدان اهتمام دارد. آنچه در پي مي آيد، حاصل فشرده اي است از اين گفتگو كه ...

::‌
تازه هاي بازاريابي
بازاريابي استعاره اي؛ خداحافظي با گالوپ، سلام بر سالواتور دالي
امیرحسین سرفرازیان   ص 16
استاد مدرسه ي كسب و كار هاروارد، جرالد زالتمن، عميقترين تصورات ما را نسبت به محصول و يا برند مورد علاقه ي شما آشكار مي كند. اگر كل بازار صنعت 9،3 ميليارد دلاري تحقيقات بازار را به عنوان يك كتاب در نظر بگيريم، زيمت (ZMET ) فصل 3 اين كتاب را آغاز مي كند. فصل اول در دهه ي 1930 هنگامي كه روزنامه ها و مجلات، نظرسنجيها را به مطالب خود اضافه كردند، آغاز شد. اما بازاريابان كشف كردند كه اعداد داراي محدوديت هستند. فصل دوم آغاز مي شود: تحقيقات كيفي- تأثير تحقيقات كيفي. اما با افزايش محصولات در قفسه ي فروشگاهها، و با وجود اينترنت و ابزارهاي جديد دسترسي به مشتريان، حتي خلاقترين روشهاي تحقيقات كيفي، شركتها را راضي نمي كرد. زالتمن ادعا مي كند كه مي داند چرا: محققان بازاريابي از مغز انسان چيزي نمي دانند، و با زبان غلطي سخن مي گويند. براي آشنايي با اين جديدترين تكنيك تحقيقات بازار در دنيا ، اين مقاله شما را با شركت هاي بزرگي آشنا مي كند كه اكنون از اين شيوه براي تحقيقات بازار محصولات خود استفاده مي كنند.

 

تحقيقات بازاريابي ص 17

تحقيقات بازاريابي حاوي 19 فصل است كه فصل نخست آن مقدمه اي بر تحقيقات بازار، و فصل دوم آن تعريف مسأله در تحقيقات بازار است. در همين دو فصل نيز خواندنيهاي فراواني را به دست خواهيد آورد تا بتوانيد تشخيص دقيقي داشته باشيد از آنچه مسأله در تحقيقات بازار چه معنايي دارد؛ اتفاقي كه به سادگي شركتها و مؤسسات را در كام هزينه هاي فراوان پژوهش مي برد و حاصل آن توليد اطلاعاتي است كه سودي براي شركت نخواهد داشت؛ چون تبليغات خلاق كتاب تبليغات خلاق با نثر سليس و روان، همچون تيزرهاي تبليغاتي، كوتاه و غافلگير كننده است. كتاب در دست شماست و به يكباره مجذوب صفحاتي مي شويد كه پي در پي مي آيد. اما فراموش نبايد كرد تنها پيروزي 1و2 كتابهاي متعددي در ايران درباره ي اين مدير افسانه اي ترجمه، چاپ، شده است. اما اين كتاب، نوشته ي خود جك ولش است كه به اتفاق همسرش سوزي ولش آن را به نگارش در آورده اند. سوزي ولش نيز روزنامه نگار تجاري موفقي است كه سالها ويراستار مجله ي هاروارد بيرنس و نويسنده ي مقالات متنوعي درباره ي رهبري، خلاقيت و رفتار سازماني بوده است

::‌ آسيب شناسي بازاريابي
بزرگترين دشمن بازاريابي
استاد علی عباسی   ص 19
در حيطه و قلمرو كسب و كار رقابتي، همه ي كوشش و توان را صرف جلب توجه مشتري، كسب و كار، عملكرد بر اساس تقويم بازاريابي، متعهد بودن به استراتژي و انجام دادن هر عمل صحيح مي كنيد كه منجربه افزايش هجوم مشتريان شود، به رغم همه ي اينها مشتريان را از دست مي دهيد. آنها هرگز مجدداً مراجعه نمي كنند . مي خواهيد بدانيد كه چرا آنها شما را نديده مي گيرند، چرا به اين آساني اين مشتريان، شما را از ذهن خود پاك مي كنند ؟

::‌ خرده فروشي
عوامل مهم در انتخاب محل فروشگاه
ستیلا باسقی   ص 20
مكاني را كه براي شروع كار فروشگاه خود انتخاب مي كنيد، تأثير بسزايي بر روي همه ي امور مربوط به فروشگاه خواهد داشت. تفاوت بين انتخاب يك مكان غلط و يك مكان صحيح مي تواند دقيقاً تفاوت بين شكست و موفقيت باشد. در اين مقاله در مي يابيد چگونه بايد عوامل مهم در انتخاب محل فروشگاه را بشناسيد. اين عوامل عبارتند از: ....

::‌  
بازاريابي جهاني
چگونه به بازارهاي جهاني وارد شويم؟
امین اسداللهی   ص 22
" قيمت نفت در ايران" شاخص مناسبي است از آنكه تا چه حد در بازارهاي جهاني حضور يابيم. تجربه ي تاريخي نشان مي دهد با افزايش قيمت نفت در ايران ، توجه به صادرات كاهش مي يابد، و با كاهش قيمت نفت، دولتمردان بيش از پيش به صادرات بويژه صادرات غير نفتي مي انديشند. به هر رو، حضور در بازارهاي جهاني مستلزم دانش و مهارت ويژه اي است به نام بازاريابي جهاني. اثر حاضر در پي آن است كه راهنماي صادركنندگاني باشد كه تمايل دارند در بازارهاي جهاني حضور يابند. اين اثر كوشيده است بدون توضيحات، همچون فهرست در خدمت صادركنندگان باشد.

::‌ سمينار
سمينارهاي بازاريابي TMBA ( بازاريابي، مشتري نوازي، تبليغات) ص 24
فهرست سمينارهايي كه سازمانها، بنگاههاي اقتصادي، مؤسسات، و شركتها مي توانند سفارش دهند تا به صورت جداگانه برگزار شود. TMBA اكنون به عنوان قلب بازاريابي ايران، آموزش بسياري از سازمانها و مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي را بر عهده دارد. براي اطلاع بيشتر مي توانيد فهرست برخي از بنگاههاي اقتصادي را كه آموزش خود را از TMBA دريافت كرده اند، در جدول صفحه 25 بخوانيد .

::‌ برند
برند و برندسازي در ايران: ساخت و توليد نام و نشان تجاري / سخنراني دكتر اريك يواكيمز تالر /

تدوين و پردازش: احمد آخوندي ص 26
آنچه در پي مي آيد برگرفته شده از سخنان تالر است و قطعاً بخشي از انديشه ها و افكار تالر را درباره ي برند در بر دارد. آنچه در اين متن با آن روبه روئيد بخشهايي از سخنان اوست كه گاه به دليل تقطيع، پيوستگي آن از بين رفته است. با وجود اين، از گفته هاي تالر لذت مي بريد بويژه آنكه اگر خود را در سيلاب عبارتهاي او قرار دهيد و تصور كنيد در مركز همايشهاي بين المللي، روي سخن او به شماست.

::‌ شيوه هاي بازاريابي
بازاريابي مبتني بر ايجاد هياهو
عبدالله نوروزی   ص 32
تكنيك قدرتمند آوازه جويي كه آزمايش خود را به طور موفقيت آميز پس داده است، بازاريابي مبتني بر ايجاد هياهو (Marketing Buzz) است. بازاريابي مبتني بر ايجاد هياهو، تلاشي است براي توسعه ي فروش از طريق گفتگوي رو در رو و ايجاد هياهو و هيجان. اين تكنيك عبارت است از

::‌ اخلاق بازاريابي
رقبا و جمع آوري اطلاعات در مورد آنها :بايدها و نبايدهاي جمع آوري اطلاعات بازاريابي
م
حمد سالاری   ص 34
گرد آوري اطلاعات در مورد رقبا مي تواند حس خوبي را در كسب و كار ايجاد كند. با اين حال فراموش نكنيد كه انجام چنين كاري مي بايستي مبتني بر روشهاي اخلاقي و معقول باشد. گرد آوري اطلاعات رقبا از منابع عمومي، مشتريان، و طرفهاي سوم مي تواند به پيش بيني در مورد فرصتها و روندهاي بازار و نيز قوتها و ضعف هاي شما كمك كند. سر فصلهاي راهنماي زير، شما را به صورت گام به گام به جمع آوري اطلاعات مورد نياز رهنمون مي كند، بي آنكه از خط قرمزي عبور كنيد

::‌
مذاكرات فروش
درسهايي براي آغاز و به ثمر رساندن مذاكرات فروش در لحظه
علیرضا اكبری  
ص 36


::‌
استراتژي بازاريابي
6 گام تا اجراي استراتژي رقابتی

مجتبی ملائی   ص 38
چرا بسياري از شركتها ضعيف مي شوند و شاهد افول جايگاه خود به نقطه ي سود صفر هستند، درحالي كه برخي شركتهاي ديگر به كاميابي مي رسند؟ مهم نيست كه شما به چه كسب و كاري مشغول هستيد. همين طور مهم نيست كه شركت شما كوچك، بزرگ يا شركتي نوپاست، شركت نمي تواند باقي بماند مگر اينكه يك برنامه ي مناسب متمركز و استراتژيك داشته باشد. اما گامهاي ( مراحل) اجراي يك استراتژي كسب و كار رقابتي چيست؟ در حالي كه روشهاي مختلفي براي اجراي يك استراتژي رقابتي وجود دارد، ما شش گام اساسي براي كمك به شما طراحي كرده ايم. اين شش گام به شرح زير است: ....

::‌
تحقيقات بازار
تحقيقات بازار در سال 2007
علیرضا پور محمدی   ص 40
انجمن تحقيقات بازار اروپا (ESOMAR) هر ساله در ماههاي منتهي به سال ميلادي اقدام به انتشار گزارش چند صد صفحه اي حجم معاملات تحقيقات بازار در سال پيشين مي كند. فصلنامه ي توسعه مهندسي بازار كه در چند شماره ي پيشين خود اقدام به انتشار مطالبي از مجله ي تحقيقات جهان كرده بود، قصد دارد تا با ارائه ي گزارشي از روند تحقيقات بازار در سال 2007، اطلاعات سودمند منتشر سازد كه راهنماي مؤثري است براي علاقه مندان بويژه پژوهشگران تحقيقات بازار. جالب است بدانيد كه

::‌
معرفي كتابهاي خارجي
101 تكنيك براي جذب و حفظ مشتري ص 42

::‌ بازار کتاب
تازه ترين كتابهاي بازاريابي و فروش ص 44
مديريت راهبردي نام تجاري درباره ي ويژگي برجسته ي اين كتاب كافي است نظر فيليپ كاتلر، پرآوازه ترين صاحبنظر بازاريابي عصر حاضر را بخوانيد كه نوشت: پس از خواندن كتاب كاپفرر، ديگر هرگز به نام تجاري به عنوان يك نام فكر نمي كنيد. چندين نظر و منظر تازه و هيجان انگيز درباره ي ساختن نامهاي تجاري در اين كتاب عرضه مي شود كه جايشان در ادبيات ما خالي بود.