فیلمهای آموزش بازاریابی هاروارد     

      تعرفه آگهی های دوماهنامه توسعه مهندسی بازار- سال 1396

 

صفحات جلد:

صفحه پشت جلد

1/750/000 تومان

صفحه دو جلد

1/450/000  تومان

صفحه سه جلد

1/250/000  تومان

جلد مکرر

صفحه یک

1/500/000  تومان

سایر صفحات

1/000/000  تومان

رپرتاژ آگهی:

هر صفحه

1/500/000  تومان

آگهی کادری

اندازه کادر پایه

3/2 × 2 سانتی‌متر

قیمت هر کادر

18/000   تومان

قطع مجله:

اندازه قبل از برش

29×21/5 سانتی متر

اندازه پس از برش

28×21 سانتی متر

 

شیوه ارسال فایل:
•    فایلها ترجیحاً به صورت لایه باز و چهار رنگ در نرم‌افزار فتوشاپ یا کورل یا فری‌هند 10 اجرا شده باشد. در غیر این‌ صورت Tif یا Jpeg و به صورت DPI 300 باشد.

•    10% تخفیف پرداخت نقدی (قبل از چاپ)
•    10% تخفیف تکرار آگهی در 6 شماره
•    آگهیهای کادری فقط در صورت تکرار 6 شماره مشمول تخفیفات فوق خواهند شد.